"Rathe"

İkimiz de bu oyunu oynadık Rath.

We've both played this game, Rath.

Herkes bana Rath der.

Everybody calls me Rath.

Rath sana hiç vurdu mu?

Does Rath ever hit on you?

Şimdi mutlu musun Rath?

You happy now, Rath?

Rath, Tess'i al ve içeri gir.

Rath, take Tess and go inside.

Rath, bak, bu biraz karmaşık.

Rath, look, it's complicated.

Hadi ama Rath.

Come on, Rath.

Senin numaran bu mu Rath?

Is that your edge, Rath?

Dr. Immanuel Rath.

Dr. Immanuel Rath,

Rathe, gözün üzerinde olsun, burada neredeyse işimiz bitti.

Rathe, keep an eye on him, we're nearly done here.