"vırrroak"

Bu kuş bir kurbağa yediyse uçarken "vırrroak", "vırrroak" diye öter.

The bird ate a frog and flew away singing crrroak, crrroak.

Neden bu kuş "vırrroak", "vırrroak" diye ötsün ki?

Why is the bird singing crrroak, crrroak?

Nasıl bir kuş "vırrroak", "vırrroak" diye öter?

What bird is singing crrroak, crrroak?