Çelik

Ve biliyorum ki, o soğuk çelikten rozetin arkasında bir yerlerde bir kalp yatıyor.

And I know, behind the cold steel of that badge, there's a heart in there somewhere.

Evet, öyle, şimdi çelikten bir tane var ve eskisinden iki kat daha güçlü.

Yeah, well, now I've got one made of steel and twice as strong as before.

Bu çelikten bir kapı. Doğum günü pastası değil.

That's a steel door, not a birthday cake.

Hala Kudretli Çelik Bacak diyorsun?

You still say Mighty Steel Leg?

Çelik Anlaşması Benito Mussolini ve Adolf Hitler arasındaki askeri bir müttefiklikti.

The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.

O çelik derinin altında, sen sadece duyarlı birisin, değil mi?

Underneath that steel skin, you're just a sensitive guy, aren't you?

Bu doğru, küçük çelik kasaba kız Alex.

That's right, the little steel town girl Alex.

Çelik ve etin verdiği zevk ölüm ve hayat. Öfke ve kasların teri. Saf zevk ve en derin keder.

The ecstasy of steel and flesh death and life of rage and sweat of muscle of pure joy and deepest sorrow.

Bu bir çelik kapı ve üzerinde de zincir var.

It's a steel door, and it's got a chain on it.

Bu çelikten bir kapı.

That is a steel door.