Çermaç

Aslında, Dr. Çermaç çok mutlu ve şaşkın.

In fact, Dr. Cermac was very happy and surprised.