Özgürlüğün

Özgürlük pahalı bir maldır.

Freedom is an expensive commodity.

Adalet ve özgürlük adına.

For justice and Liberty.

Artık özgür bir adamsın, Yusuf.

You're a free man, Yusuf.

Yaratıcı özgürlük, eğlence.

Creative freedom, fun.

Özgürlük ve bagımsızlık gibi şeyler mi?

Things like independence and liberation?

Bu ülke İngiliz boyunduruğundan kurtuldu ama bu özgürlük bize pahalıya patladı.

The country got free from British yoke but that freedom cost us dearly.

Özgürlük için bir suçluya ateş etmek gibi.

The liberty to shoot any criminal.

Özgürlüğü seçti, eşitliği ve kardeşliği değil.

He chose liberty, not equality and fraternity!

Onun sayesinde bir gün binlerce Fransız özgür olacak.

Because of her, thousands of Frenchmen will be free someday.

Özgürlük, arkadaşlık, aşk.

Liberty, friendship, love