Özgürlüğün

Burası özgür bir ülke değil mi?

Isn't this a free country?

Evet, o özgür bir adam.

Yeah, he's a free man.

Belki bir gün kalbim beni özgür bırakır.

Maybe one day my heart will free me.

Bugün burada özgür bir adam öldü.

A free man died here today.

Ve bugün o özgür bir kadın.

And today, she's a free woman.

Özgür bir kadın olmak nasıl bir duygu?

How does it feel to be a free woman?

Özgür bir adam olmak nasıl bir duygu?

How does it feel to be a free man?

Sana ne kadar özgür ve harika olduğumu göstermek için böyle yapacağız.

Just to show you how free and wonderful I am we'll do like this.

HâlHâlâ özgür bir ülke, değil mi?

Still a free country, right?

Ama ben özgür bir adam olmak istiyorum.

But I would like to be a free man.