Turkish-English translations for çünkü:

because · 'cause · for · because of · cos · as · since · owing to · due to · inasmuch as · other translations

çünkü because

Benim için iyi bir değil çünkü bundan daha iyiyim ve daha iyi olduğumu siz de biliyorsunuz.

It's not a good job because I'm better than that, and you know I'm better than that.

Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın tamam mı?

Because you're my best friend, all right?

Çünkü çünkü, ben yeterince iyi değilim.

Because, because I'm not good enough.

Click to see more example sentences
çünkü 'cause

Yani, birlikte değil sadece aynı anda çünkü artık birlikte değiliz, değil mi?

I mean, not together. Just at the same time. 'Cause, we're not together anymore, right?

Çünkü onlar benim en iyi arkadaşlarım.

'Cause they're my best friends.

Çünkü onun için geri geliyorlar.

'cause they're coming back for her.

Click to see more example sentences
çünkü for

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Beth için her yere giderim. Çünkü o benim en yakın arkadaşım ve onu çok seviyorum. Ve onun adına çok mutluyum.

I would go anywhere for Beth because she's my best friend and I love her so much, and I'm so happy for her.

Çünkü benim için de inanması hâlâ çok zor.

Because it's still hard for me to believe as well.

Click to see more example sentences
çünkü because of

Tabi ki istemezsin, çünkü sen benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun.

Of course you don't, because you think you're better than me.

Ve kendime dedim ki, elbette, çünkü haberleri daha çok seviyorsun.

And I told myself, of course, it's because you love news more.

Çünkü ben böyle yapıyorum.

Because I kind of am.

Click to see more example sentences
çünkü cos

Ben de aynı şeyi merak ettim. O yüzden onu aradım, çünkü bende hala telefon numarası vardı.

I was wondering the same thing, so I called her, cos I still had her number in my phone.

Çünkü sana sormak istediğim bir soru var.

Cos I've got one question to ask you.

Çünkü o zaman ne olacağını biliyor musun?

Cos you know what's gonna happen?

Click to see more example sentences
çünkü as

Senin de benim gibi mutlu olmanı istiyorum çünkü sen benim favori arkadaşımsın ve

And I want you to be as happy as me because you're, like, my favorite friend, so

Çünkü benim için de inanması hâlâ çok zor.

Because it's still hard for me to believe as well.

Çünkü sihir diye bir şey yoktur.

Because there's no such thing as magic.

Click to see more example sentences
çünkü since

Bir sanatçı olduğum için çok üzgünüm, çünkü para ve güç size göre her şey demek.

I'm sorry for being an artist, since money and power mean everything to you.

Tuhaf, çünkü onu burada tutan tek şey benim.

That's odd since I'm the only thing keeping him here.

O halde başla, çünkü bu biraz ürpertici.

Then start, since this is a little bit creepy.

Click to see more example sentences
çünkü owing to

Senden değil, çünkü sana hiçbir şey borçlu değilim ama kendimden.

Not to you, because I don't owe you anything, but to myself.

Ve sanırım sana bir özür borçluyum çünkü Oscar Shales hakkında sana yalan söyledim.

And I think I owe you an apology because I lied to you about Oscar Shales.

Sanırım sana bir özür borçluyum. Çünkü Oscar Shales hakkında sana yalan söyledim.

I think I owe you an apology because I lied to you about oscar shales.

Click to see more example sentences
çünkü due to

Çünkü çeşitli sebeplerden dolayı bana ihtiyacın var.

That's because due to various reasons, you need me.

çünkü inasmuch as

Ben de üzgünüm Bay Simms çünkü ne yapacağımı biliyorsunuz Bay Havemeyer, Bay Potter ya da Bay Jameson'ı cezalandıramayacağımı bildiğiniz gibi.

I'm sorry, too, Mr. Simms, because you know what I'm going to do inasmuch as I can't punish Mr. Havemeyer, Mr. Potter or Mr. Jameson?