Turkish-English translations for çürümek:

rot · decay · other translations

çürümek rot

Tamam, belki de "çürümek" yanlış bir seçim oldu.

Okay, maybe "rotting" was a poor choice.

O olmadan burada çürür gideriz!

Without it, we'll rot here!

O olmadan beynim çürür gider!

Without that, my brain rots!

Click to see more example sentences
çürümek decay

Bana yıldırım çarptı ve çürüdüm.

I'm lightning struck and decayed.