çığlıklar

Çünkü bu sadece erken bir zafer çığlığı.

'cause this is usually just an early victory party.

Bak Jack, bu kızı çığlığı için işe almadım ben.

Look, Jack, I didn't hire that girl for her scream.

Ben kaybeder ve aptal, şımarık zengin bir kız kazanırsa çığlık atarım.

If I lose and some stupid, spoiled rich girl wins I'll scream.

Kız çığlık atmaya başladı.

Uh the girl started screaming.

Hey çocuklar, burada bazı tuhaf çığlıklar duydum. Wendy? Wendy? Dönmüşsün!

Hey guys, I heard some crazy screaming out here Wendy? Wendy?

Sonra bir çığlık duydum

Then I heard a scream

Insanlar Yardım için çığlık.

People are screaming for help.

Sen bir erkeksin, değil mi Çığlık Atan J?

You're a man, aren't you, Screaming J?

Sonra birden bir çığlık duydum.

Then suddenly, I heard a scream.

Karım çığlık atmaya başladı, ve küçük oğlum

My wife started screaming, and my baby boy