Turkish-English translations for çıkık:

dislocated, dislocation · other translations

çıkık dislocated, dislocation

Ve ben bacak ve kırdı benim omuz çıkığı.

And I broke my leg and dislocated my shoulder.

Sadece çıkık demek?

Just dislocated, huh?

Muhtemelen halen çıkık.

Probably still dislocated.