Turkish-English translations for çaça:

sprat · other translations

çaça sprat

Maalesef çaça balığıyla gümüş balığı hala didişiyorlardı.

Unfortunately, the sprat and the smelt were still squabbling.

Demek çaça balığı büyüdü.

So the sprat grew up.