çağırın

Bu yüzden beni çağırdı.

That's why he called me.

Seni buraya kim çağırdı?

Who called you here?

Onu hemen şimdi buraya çağır.

Call him here right now.

Onu çağır, burada olduğumu söyle.

Call her. Tell her I'm here.

Bana ihtiyacı vardı ve beni çağırdı ama ben orada bile değildim.

He needed me, and he called out for me, and I wasn't even there.

Onu buraya kim çağırdı?

Who called him here?

Bir şey yap, onu buraya çağır.

Do one thing, call him here.

Sadece onu buraya çağır.

Just get him over here.

Evet, onu buraya çağır!

Yes, call her here!

Şimdi git ve doktor çağır ve bana da buz getir, bulabildiğin kadar çok.

Now, go call the doctor and bring me some ice, a lot of ice.