çağırın

Ama beni Bay B. diye çağır. çünkü öyle olduğumu zaten biliyorum.

But you call me Mr. B because amazing I already know that I am.

Hiç de değil. Hadi, çağır onu.

No, no, no, go on, call him!

Ve sen babasını çağır.

And You call the father.

Demek beni bu yüzden çağırdınız.

So, that's why you called me.

Git çağır onu.

Go call him.

Lütfen yardım çağır.

please get help.

Bir sorun olursa beni çağır.

Any problem just call me.

Kardeşim, kim çağırdı bizi buraya?

So, Brother, who called us here?

Ve beni geri çağırıyor.

And it's calling me back.

Yaşlı adam seni çağırıyor.

The old man wants you.