Turkish-English translations for çağırma:

call · invitation · other translations

çağırma call

Bana bir iyilik yap ve onu buraya çağırma.

Do me a favor. Don't call him over here.

Yeteri kadar uzun değil. ve beni Teğmen diye çağırma.

Not long enough. And don't call me "lieutenant.

Yarın önemli bir seminerim var, o yüzden beni gereksiz yere asla çağırma.

I have an important seminar tomorrow, so don't call me unnecessarily.

Click to see more example sentences
çağırma invitation

O halde beni çağırmayı bırak.

Well, then stop inviting me.