Turkish-English translations for çağ:

age · era · time · medieval · period · modern · day · epoch · century · other translations

çağ age

Yeni bir çağ bu.

This is a new age.

İyi akşamlar güzide konuğumuz, Altın Çağ'a hoş geldiniz.

Good evening, distinguished guest. Welcome to The Golden Age.

Bana buz çağını verin, tamam mı?

Give me the Ice Age, okay?

Click to see more example sentences
çağ era

Ruhlar ve insanlar için yeni bir çağ başlayacak ve ben de onlara yeni Avatar olarak önderlik edeceğim.

Now a new era for spirits and humans will begin, and I will lead them all as the new Avatar.

Ama biz insanlar için, bu yeni bir çağın başlangıcı olacak.

But for us humans, it'll be the start of a new era.

Bu, içinde bulunduğumuz çağ ve bu da son buz devri.

This is the present day era, and that's the last ice age.

Click to see more example sentences
çağ time

Çünkü onlar ayağa kalkarak yeni bir çağ için, yeni fikirler ve yeni bir liderlik ve yeni bir siyaset için ısrar ediyor.

Because they rise up and insist on new ideas and new leadership and new politics for a new time.

Bu yeni bir çağ, Rahibe.

It's a new time, Sister.

Başka bir dünya başka bir zaman mucize çağında.

Another world another time in the age of wonder.

Click to see more example sentences
çağ medieval

Bu Ron Jonson. Orta Çağ Edebiyatı.

This is Ron Jenson, Medieval Literature.

Forman Üniversitesi'nde arkeoloji ve Orta Çağ tarihi öğretmeniyim.

I teach archaeology and medieval history at Forman College.

Kesinlikle Orta Çağ'a ait görünüyor, değil mi?

It looks positively medieval, doesn't it?

Click to see more example sentences
çağ period

Hayır, beş çağ sonra.

No, after fifth period.

Yaklaşık olarak da aynı çağ.

Approximately the same time period.

Ama Heian dönemi çok huzurlu bir çağ değil miydi?

But wasn't the Heian period a very peaceful era?

Click to see more example sentences
çağ modern

Modern çağın bir başka kurbanı.

Another victim of the modern age.

Uygar çağ her şeyi değiştirdi Bay Thorson.

The modern age changed everything, Mr Thorson.

Modern Meiji çağı başladı.

The modern Meiji era began.

Click to see more example sentences
çağ day

Hâlâ işe yarıyor mu, Wilson, bugün ve bu çağda?

Do they still work, Wilson, in this day and age?

Bu mutasyon, birkaç gün içinde dünya çapında durdurulamaz buz çağı demek.

That mutation means an unstoppable worldwide ice age in a matter of days.

Bu, içinde bulunduğumuz çağ ve bu da son buz devri.

This is the present day era, and that's the last ice age.

Click to see more example sentences
çağ epoch

Ve bu çağ bugün başlıyor.

And that epoch begins today.

Ay bu şiddetli çağdan geriye kalan bir hatıradır.

The moon is a souvenir of that violent epoch.

çağ century

Otuzuncu yüzyıl eşi görülmemiş bir barış ve refah çağı.

The thirtieth-century is an age of unparalleled peace and prosperity.