Turkish-English translations for çağdaş:

modern · contemporary · date · up-to-date · other translations

çağdaş modern

Evet, o çağdaş fikirli ve aptal değil.

Yes, she's modern ideas, and she's not stupid

Burası çok çağdaş bir ülke.

It's a very modern country.

Benim için bu, çağdaş uygarlığın bir mirası.

For me, this is the legacy of modern civilization.

Click to see more example sentences
çağdaş contemporary

Bu çağdaş parça için söylemek istediğin bir şey var mı?

Is there anything you'd like to say about your contemporary piece?

Ama çağdaş müzik konusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

But I know nothing about the contemporary music scene.

Çağdaş sanatı her zaman merak etmişimdir.

I've always been curious about contemporary art.

Click to see more example sentences
çağdaş date

Bunlar hayal edilebilecek en çağdaş testler.

These are the most up-to-date tests imaginable.

çağdaş up-to-date

Bunlar hayal edilebilecek en çağdaş testler.

These are the most up-to-date tests imaginable.