Turkish-English translations for çağlar:

ancient · antiquity · time · other translations

çağlar ancient

Eski çağlardan kalan bir Japon geleneği vardır, origami.

There is an ancient Japanese tradition. Origami.

St. Elmo'nun Ateşi, antik çağlardan.

St. Elmo's Fire, in ancient times.

çağlar antiquity

İnsanlar bunu antik çağlardan beri merak ediyorlardı.

People have been wondering about this since antiquity.

Bu şekil antik çağlardan beri biliniyor.

This is a figure known since antiquity.

çağlar time

Bunlar çok alengirli çağlar.

That's a very tumultuous time.