Turkish-English translations for çağlayan:

waterfall · cascade · other translations

çağlayan waterfall

Sıradan bir çağlayan değil

Not an ordinary waterfall.

Kanı bir çağlayan gibi aktı.

Blood flowed like a waterfall.

Dünyanın, bütün büyük ve geniş çağlayanları olan

All the world's great broad waterfalls:

Click to see more example sentences
çağlayan cascade

Evet, aynı bir çağlayan gibi.

Yeah, it's like a cascade.

Bir hücre yıkama çağlayanı icat etmişler. İnanılmaz.

They've invented a cell-washing cascade, it's amazing.