çağrısını

Hey, dinle Eğer bir şey düşünüyorsanız, bana, bir çağrı vermek tamam mı?

Hey, listen, if you think of anything, just give me a call, all right?

Ve bu sabah bir çağrı aldım.

And I got a call this morning.

Bu iyi bir çağrı.

That's a good call.

Bayım, sizin için bir çağrı var.

Sir, we have a call for you.

Bayanlar ve baylar, son çağrı.

Ladies and gentlemen, last call.

Bir saniye, başka bir çağrı var.

Just a second, I've got another call.

Sana bir çağrı var.

Got a call for you.

Bu arada, bu sabah ilginç bir çağrı aldım.

By the way, I got an interesting call this morning.

Son çağrı, Iütfen, bayanlar ve baylar.

Last call, please, ladies and gentlemen.

Bayanlar ve baylar, Biz çok sıradışı bir çağrı var.

Ladies and gentlemen, I think we have a very unusual call.