Turkish-English translations for çakıl:

pebble · gravel · other translations

çakıl pebble

O bir taş. Hem de bir çakıl taşı. Ve içinde bir köpeğinki kadar merhamet yok.

He is a stone, a very pebble stone, and has no more pity in him than a dog!

Yumuşak ve ipeksi, daha çok soluk çakıl taşları ile kumlu gri çakıllar gibi.

Soft and silky, they're more like pale pebbles mixed with a gritty gray gravel.

Bir çakıl kara kurbağası.

This is a pebble toad.

Click to see more example sentences
çakıl gravel

Yumuşak ve ipeksi, daha çok soluk çakıl taşları ile kumlu gri çakıllar gibi.

Soft and silky, they're more like pale pebbles mixed with a gritty gray gravel.

Bu uyluk kemiği ıslak bir çakıl torbasına benziyor.

This femur feels like a wet bag of gravel.

Çakıl tamam mı?

It's gravel, okay?

Click to see more example sentences