çalışmaya

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Bu çok önemli bir çalışma!

This is very important work!

Evet, bu yüzden bu çalışma önemli.

Yeah, that's why this is so important.

Ama, biliyorum bütün bu çalışma şey bu sadece bir çok şey.

You know, but this whole work thing it's just a lot.

Bu çalışma benim için çok mühim.

This work is very important to me.

Bana bir iyilik yap ve bir süre için geceleri çalışmayı bırak lütfen.

Can you do me a favor and hold off working at night for a while?

Bu yeni bir çalışma.

This is the new work.

Eğer sadece Bu çok güzel bir çalışma.

If I just That's some beautiful work.

Dinle, sen sıkı çalışmaya devam et tamam mı?

Listen, you keep working hard, all right?

Hey dostum, bu arada, oldukça iyi bir çalışma.

Hey, man, by the way, very nice work.