çalıştık

Ben ve ben sana yardım etmeye çalıştık, ama her zamanki gibi, bu için en iyisi sensin.

Ben and I tried to help you, but as usual, you're the best person for the job.

Sen ve ben uzun bir süre beraber çalıştık.

You and I, we worked together for a long time.

Bu çok güzel bir hediye ama bu parayı biriktirmek için çok çalıştık.

It's a beautiful gift but we worked so hard to save that money.

Mo, üç yıl boyunca beraber çalıştık ve sen her zaman benden daha popülerdin.

Mo, we worked together for three years, and you were always more popular than me.

Belki de bu yüzden bir süre çalıştık.

Maybe that's why we worked for a while.

Bu filmi yapmak için çok sıkı çalıştık.

We have worked very hard to make this movie.

Pek çok kez birlikte ölmeye çalıştık ve o kadar çok eğlenceliydi.

We tried to die together many times... .and it was so much fun.

Yani, biz sadece birlikte çalıştık. Tamam.

I mean, we only worked together. okay.

Ve bir takım gibi beraber çalıştık.

And we worked together as a team.

Dört yıl boyunca birlikte çalıştık.

We worked together for four years.