çalıştım

Ben burada çalışıyorum, sen de, ama hepsi bu.

I work here and you work here, but that's it.

İnsanlar bu yüzden çalışır, para için.

That's why people work, for the money.

Burada neler oluyor böyle? Ülkem için önemli bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

What's happening here, I'm trying to do something important for my country.

Ben, evli yarın alıyorum bu yüzden gerçekten kolay almak için çalışıyorum.

I'm getting married tomorrow, so I'm really trying to take it easy.

Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum, tamam mı?

I'm just I'm just trying to help, okay?

Evet, güzel, biliyorsun ki iyi bir işim var gerçekten de sıkı çalışıyorum.

Yeah, well, I got a job, you know, now, and I'm working really hard.

Bu ev için yeterince çalıştım ve şimdi kendi işimiz var.

I make enough for this house and now we have our own business.

Sana kalede de teşekkür etmeye çalıştım ama sen teşekkür etmek için kolay bir insan değilsin.

I tried to thank you back there at the castle, but you are not an easy person to thank.

Bu kız gibi insanlar için çalışıyorum.

I work for people like this girl.

Burada sadece bir yıl çalıştım ama özleyeceğim o kadar şey var ki.

I know I've only been here a year, but there's so much I will miss.