Turkish-English translations for çam yarması:

hefty · other translations

çam yarması hefty

Haydi ama büyük, çam yarması, fıçı adam!

Come on, big, hefty, tub-of-a-man you!