Turkish-English translations for çamur:

mud · dirt · slime · sludge · clay · slurry · muck · ooze · other translations

çamur mud

Ben istemiyorum başka bir şey duymak benim çizme çamur hakkında, tamam mı?

I don't want to hear anything else about the mud on my boots, all right?

Ama sıradan bir çamur değil.

But not just ordinary mud.

Ve bir sürü çamur.

And And plenty of mud.

Click to see more example sentences
çamur dirt

Ayrıca içinde bir sürü çamur da var, değil mi?

And there's a lot of dirt in there too, right?

Bunlar, bir siyah kedi kemiği ve bir kavanoz mezarlık çamuru olmalı.

These, they must be a black cat's bone and a jar of graveyard dirt.

O çamur ne kadar kaygan biliyor musun?

Do you know how slippery that dirt is?

Click to see more example sentences
çamur slime

Bu çamur havuzunda herkes bir kanun kaçağı.

Relax. In this slime pool, everybody's an outlaw.

Çünkü o tam bir çamur.

'Cause he's a slime.

Seni sefil çamur.

You miserable slime!

Click to see more example sentences
çamur sludge

Her şey birbirine karıştı. Çamurdan bile daha karışık

Everything is mixed up even more terrible than sewage sludge

Su bu kadar karanlıkken çamuru kim görür ki.

With water this murky who's gonna see the sludge

Balık temiz suda yaşar, çamurda değil!

Fish live in clean water, not sludge!

Click to see more example sentences
çamur clay

Bu "çamur," değil mi?

This is "clay," right?

Bizim ve bir parça çamurun arasındaki tek fark bu.

That's the only difference between us and a lump of clay.

ÇAMUR İLÇE, W VA

CLAY COUNTY, W VA

Click to see more example sentences
çamur slurry

Setlerin içinde birikmiş zehirli çamur ve vadiler dolusu toksik çöp.

Poundments full of poison slurry and valleys full of toxic trash!

Sadece şu çamuru bük be kadın!

Just bend the slurry woman!

Çamur ve bataklıktan ibaret.

It's just mud and slurry.

çamur muck

Bunlar çamur botları.

They're muck boots.

Yeşil bir çamur içiyor.

He's drinking green muck.

çamur ooze

Ama delilik çamuru

But the psycho-ooze?