Turkish-English translations for çanak:

dish · bowl · pot · basin · other translations

çanak dish

Ve sadece dünyanın en büyük teleskopu değil aynı zamanda dünyanın en büyük radar çanağı.

And it's not only the world's biggest telescope, it's also the world's biggest radar dish.

Ve bir çanak anten.

And a satellite dish.

Danteller, annenin çanak çömleği ne zamandır senin için bu kadar önemli?

Tell me, when did doilies and your mother's dishes become so important to you?

Click to see more example sentences
çanak bowl

Temiz su ve bir çanak var mı?

Is there water and a bowl here?

Daha sonra bir de tahta çanak yapacağım.

I must make a wooden bowl too later on.

Bu güzel bir çanak.

That's a nice bowl, man.

Click to see more example sentences
çanak pot

Ya senin bal çanağın, Winnie?

Or your honey pot, Pooh.

Bu çanakta balık çorbası yok Fakir! sana ne söyledim?

This pot is bouillabaisse-less. Fakir! What did I tell you?

Kapa çeneni, çanak yalayıcı.

Shut up, you little pot-licker.

çanak basin

Altın Çanak Ayak Masajı Sarayı

Golden Basin Foot Massage Palace