çapında

Şimdi ve sonra küçük bir çaba gösterebilirim Ve dışarı çık Ve tekrar geri gel.

And every now and then I can show a little struggle and come out and go back in.

Bayanlar ve baylar, dostlar ve dünya çapındaki ünlüler benim adım Oswald Cobblepot.

Ladies and gentlemen, friends, celebrities from around the world, my name is Oswald Cobblepot.

Bay Robertson özel bir çaba yaptı Bizim mezun kızlar bugün bazı konuşmak için.

Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Jane, Bay Robertson mezun olan bazı kızlarımızla konuşmak için bugün özel bir çaba gösterdi.

Jane, Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Çok küçük çaplı bir olay ama müzik olmadan dans olmaz değil mi?

It's quite a modest affair, but a dance isn't a dance without music, is it?

Çünkü ufak çaplı bir araştırma yaptım Sam.

It's because I did a little research, Sam.

Bence bu çok güzel bir çaba.

I think it's a very good effort.

Uluslararası çapta emekli bir suçlu için hayat nasıl?

How's the life of the retired international criminal?

Henüz, bebek gezegenimiz sadece bir kaç bin mil çapında.

Yet, our baby planet is just a few hundred miles across.

Ben de küçük çaplı bir yürütüyorum.

And I'm running a small business.