Turkish-English translations for çarçabuk:

lickety-split · other translations

çarçabuk lickety-split

Sana söz veriyorum seni ait olduğun yere çarçabuk geri göndereceğim.

I promise you we will get you Back where you belong lickety-split.