Turkish-English translations for çark:

wheel · cogwheel · other translations

çark wheel

Bu çark Malezya Adaleti, bir Amerikalı kadına zalim bir şaka olarak gelen bir terim.

The wheel is Malaysian justice, a term which strikes one American woman as a cruel joke.

Ama Douglas yalnızca bir kişi ve şirketi, birçok çark ve dişli barındıran bir makine.

But Douglas is only one man, and this corporation is a machine of many cogs and wheels.

Çok fazla çark dönüyor.

Too many wheels turning.

Click to see more example sentences
çark cogwheel

Birman armalı bir torba bu ve bir çark ile çeltikten oluşuyor.

It's the pouch with the Burmese crest a cogwheel and a rice plant.