Turkish-English translations for çarpıcı:

striking · stunning · dramatic · remarkable · impressive · devastating · outstanding · conspicuous · flashy · other translations

çarpıcı striking

Ama son bir çarpıcı özelliği vardır: Kuyruğundaki dört uzun tüy.

But there is one last striking feature: four long feathers on its tail.

Ve gök gürültüsü şimşek çarpar.

And so thunder strikes lightning.

Biliyor musun Deborah, çarpıcı hatların var.

You know, Deborah, you have striking features.

Click to see more example sentences
çarpıcı stunning

Oldukça çarpıcı bir yer, değil mi?

The place is quite stunning, isn't it?

Annen hala çarpıcı görünüyor.

Your mother still looks stunning.

Bir başka çarpıcı Joker girişinde kalabalığın nutku kesilir.

Another stunning Joker entrance leaves the crowd speechless.

Click to see more example sentences
çarpıcı dramatic

Bu çarpıcı giriş için özür dilerim Dr.

I'm sorry about the dramatic entrance, Dr.

Bu biraz çarpıcı oldu, değil mi?

That's a bit dramatic, isn't it?

Bu çarpıcı giriş için özür dilerim Dr. Sattler, ama

I'm sorry about the dramatic entrance, Dr. Sattler, but

Click to see more example sentences
çarpıcı remarkable

Ne çarpıcı bir yüz.

What a remarkable face.

Sonra çok çarpıcı bir şey gördüm.

I then saw something remarkable.

Çarpıcı bir iyileşme.

A remarkable recovery.

çarpıcı impressive

Bu çok çarpıcı bir fikir, Don.

It's a very impressing idea, Don.

Vay canına, bu çok çarpıcı.

Wow, that is just super-impressive.

çarpıcı devastating

Blair, her zamanki gibi, çarpıcı görünüyorsun.

Blair, you look devastating, as always.

Bu çarpıcı bir iki yüzlülük.

It's a devastating hypocrisy.

çarpıcı outstanding

Yani onlar aslında bilimde "göze çarpan" kadınlar.

So they actually are outstanding women of science.

Bu oldukça çarpıcı.

It's quite outstanding.

çarpıcı conspicuous

Bence, bütün bu siyah şeyler biraz fazla göze çarpıyor.

I just think the whole black things are a bit conspicuous.

Orada göze daha az çarpar.

It's less conspicuous there.

çarpıcı flashy

Çok çarpıcı, çok etkili ve tamamen orijinal.

Very flashy, very effective, and completely original.