çarpıyor

Her neyse, büyükbaban ona araba ile çarptı ve sonra onu eve getirdi.

Anyway, your Grandpa hit him with the car and brought him into the house.

Ve sonra başka bir araba çarptı.

And then another car hit him.

Sanırım ona çarpan başka bir şey daha var.

I think something else might have hit him, too.

Ve sonra adam bana çarptı.

And then the guy hit me.

Ama sonra bana çarptı.

But then it hit me.

Ve dün akşam, beni Chris Brown gibi çarptı.

And then last night, it hit me like Chris Brown.

Aman Tanrım, o araba başka bir arabaya daha çarptı.

Oh, my God, that car just hit another car.

Sanırım bir şey bize çarptı.

I think something hit us.

O zaman ya cinayet ya da düştü ve başını çarptı.

So it's murder, or he, uh Fell and hit his head.

ve başka bir araba ona çarptı.

and another car hit him.