Turkish-English translations for çatı katı:

penthouse · loft · attic · other translations

çatı katı penthouse

Evet ama bir çatı katı değil, değil mi Frank?

Yeah, but it's not the penthouse, is it, Frank?

Bruce'un çatı katı, şu anda şehirdeki en güvenli yer.

Bruce's penthouse is now the safest place in the city.

Merak etme, çatı katı buradan daha iyi.

Don't worry. The penthouse is nicer than this.

Click to see more example sentences
çatı katı loft

Bilinen son adresi şehir merkezinde bir çatı katı.

Well, last known address is a loft downtown.

Belki bizzat yapmaz ama iki hafta önce Armstrong Beau Randolph'un çatı katının dışında başka bir protesto düzelemiş.

Well, maybe not him personally, but two weeks ago, Armstrong organized another protest outside Beau Randolph's loft.

Şunu bir dinle, Mandlebrot A.Ş sekiz gün önce şehir merkezinde bir çatı katı satın almış.

And get this, Mandlebrot Incorporated just bought a loft downtown eight days ago.

Click to see more example sentences
çatı katı attic

California'da en son ne zaman kullanışlı bir çatı katı gördün?

When was the last time you've seen a usable attic in California?

Bu çatı katı labirent gibi. Tıpkı orman gibi.

This attic is a real maze, like the forest.

Ve burası da çatı katı.

And this is the attic.

Click to see more example sentences