çatır

Bence biz çatır çatır yapmalıyız.

I think we should willy waggle.

Neyse bunların ağızlarına verdik, sonra çatır çatır s.ktik.

We're having two's-ups and chop-overs with them.