çeki

O çeki daha önce hiç görmedim.

I've never seen that check before.

Bana şunu söyle, çeki kim verdi sana?

Tell me this, who gave you the check?

Oh, ve sana bu çeki gönderdim, ama bana geri gönderildi.

Oh, and, um I sent you this check, but it got sent back.

Her neyse, faturayı ona gönderdim o da bana bu çeki gönderdi.

Anyway, I sent him the bill, and he sent me this check.

Bu çeki bana dün gece verdi.

She gave me that check last night.

Çeki bana geri ver!

Give me back that check!

Hayır, hayır, hayır anlıyorum size çeki o yazdı ama kendisi o miktar için yetkili değildir.

No, no, no, no. I understand he wrote you the check, but he was not authorized for that amount.

O çeki geri istiyorum!

I want that check back!

Ben, şey, çeki bu gece size getiririm.

I'll, uh, I'll bring you the check tonight.

Yani lütfen çeki kabul edin.

So please take the check.