Turkish-English translations for çekingen:

shy · timid · coy · other translations

çekingen shy

Ayrıca ikisi de fazlasıyla çekingen.

Besides, they're both extremely shy.

Mercan balığı çok çekingen ve oldukça zekidir.

The coral fish is very shy and quite intelligent

Kız çekingen, değil mi?

She's shy, isn't she?

Click to see more example sentences
çekingen timid

Belki, ama bu çocuk bir aktris olmak için çok fazla çekingen!

Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!

O çok utangaç ve çekingen.

She is very shy and timid.

Sessiz, çekingen, neredeyse görünmez biriydi.

He was quiet, timid, almost invisible.

Click to see more example sentences
çekingen coy

Oh, Alan, çekingen olma.

Oh, Alan, don't be coy.

Bu kadar çekingen olma.

Now don't be so coy.

Çekingen biri ama kavgacı.

He's coy but scrappy.

Click to see more example sentences