Turkish-English translations for çektirmek:

take · tow · torment · torture · shrink · subject · inflict · visit · other translations

çektirmek take

Hadi, bir tane daha çek.

Come on, take one more.

Çek onu yukarı.

Take him up.

Çek şu lanet resmi.

Take the damn picture.

Click to see more example sentences
çektirmek tow

Bugün çekici araç olur, dün trafik olur. Yarın miting olur.

Today was the tow truck, yesterday was traffic, tomorrow it'll be the rally.

Adamın bir çekici kamyon şoförü mü?

Your guy's a tow truck driver?

İkisi de çekme kamyonu şoförüydü.

Both were tow truck drivers.

Click to see more example sentences
çektirmek torment

Araf'ta acı çeken bir ruh küçük bir mesele değil.

A soul tormented in Purgatory is no small matter.

Adam eziyet çekmiş, garip bir yaratık.

He's a strange and tormented creature.

Başka kim böyle bir azap çekebilirdi?

Who else would take such torment?

Click to see more example sentences
çektirmek torture

Bu şey, bu zavallı, acı çeken yaratık

Was this thing, this poor, tortured creature

Belki onları korkutmak veya işkence etmek istedi ve acı çektirmek hoşuna gitti.

Maybe he tried to frighten or torture them? And enjoyed inflicting pain?

Bana işkence etti, kulaklarımı çekti.

He tortured me, pulled my ears.

Click to see more example sentences
çektirmek shrink

Sanki benim pantolonum da çekiyor gibi.

My pants feel like they're shrinking too.

Sen çekiyorsun, Gilbert.

You're shrinking, Gilbert.

Gilbert sen çekiyorsun.

Gilbert, you're shrinking.

çektirmek subject

İlgi çekici bir konuda. Önemli bir konuda.

In an interesting subject something important.

Bayan Rochester'ı daha zarif ve ilgi çekici buluyorum.

I find Lady Rochester a more elegant and interesting subject.

Çok ilgi çekici bir konu.

It's a fascinating subject.

çektirmek inflict

Belki onları korkutmak veya işkence etmek istedi ve acı çektirmek hoşuna gitti.

Maybe he tried to frighten or torture them? And enjoyed inflicting pain?

Yani hobin acı çektirmek mi?

So your hobby is inflicting pain?

Timarhaneler aci çektirmek için yapilir.

Madhouses are made to inflict suffering.

çektirmek visit

Méliès şeyi çekiyordu Yugoslavya kralının Başkan Fellieres'i ziyaretini çekiyordu.

Melies filmed the King of Yugoslavia's visit to President Fallieres.