Turkish-English translations for çelişmek:

contradict · other translations

çelişmek contradict

Her zaman benimle çelişir.

She's always contradicting me.