Turkish-English translations for çelimsiz:

puny · frail · other translations

çelimsiz puny

Ve daha iyisi, Neden kovanlar senin çelimsiz küçük gemini yoketmediler?

And better yet, why didn't those hives destroy your puny little ship?

Matt her zaman çelimsiz olandır.

Matt was always the puny one.

Korkun, çelimsiz Dünyalılar!

Tremble, puny earthlings!

Click to see more example sentences
çelimsiz frail

Zayıf ve çelimsiz olmasına rağmen Mumya, Vampir Leydi için ilginç bir meydan okuma sergiliyor.

Although feeble and frail, the Mummy presents an interesting challenge to Lady Vampire.

Oradaki çelimsiz yaşlı adam mı?

That frail old man there?