Turkish-English translations for çene:

mouth · jaw · chin · mandible · jawbone · cheek · gab · jowl · chitchat · other translations

çene mouth

Kendine bir iyilik yap ve kapa çeneni!

Do yourself a favor just shut your mouth!

Kapa çeneni ve hayatında bir kez olsun beni dinle!

Shut your mouth and listen for once in your entire life!

Git kendine bir çikolata al, ve çeneni kapa.

So grab yourself a candy bar and shut your mouth.

Click to see more example sentences
çene jaw

İç kanaması ve çenesinde çatlak var. Ağır bir sarsıntı geçirdi ve birkaç kaburgası kırık.

He has a deep internal cut, a fractured jaw, a severe concussion and several broken ribs.

Çatlak kaburgalar ve kırık bir çene.

Cracked ribs and a broken jaw.

Sağ çenesindeki şişlik yaklaşık beş hafta önce başladı.

Swelling in his right jaw began approximately five weeks ago.

Click to see more example sentences
çene chin

Çene göğse doğru, nefesini tut ve biraz daha sık.

Chin towards the chest, hold your breath and squeeze some more.

Çene altından yakaladı ama her şey yeşil.

Caught me under the chin but everything's green.

Kötü espri anlayışı ve o çene.

No sense of humor and that chin.

Click to see more example sentences
çene mandible

Ve dişi bir çocuğa ait kalça, çene, kol ve kafatası kemikleri var, yaklaşık olarak üç yaşında.

And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.

Fairbanks iki yıl önce çene kırığıyla Brezilya'da bir hastaneye kaldırılmış.

Oh, Fairbanks was hospitalized in Brazil two years ago with a broken mandible.

Ama alt çene kemiği yok.

But there's no mandible bone.

Click to see more example sentences
çene jawbone

Samson'ın çenesi, Bebek Ruth'un sopası ve Bruce Lee'nin kum torbası.

Samson's jawbone, Babe Ruth's bat, and Bruce Lee's punching bag.

Düzgün burun, güçlü bir çene ve geniş bir çene yapısı.

Straight nose, a powerful chin, a broad jawBone.

Ben çene kemiği buldum.

I found the jawbone.

Click to see more example sentences
çene cheek

Meme büyütme, rinoplasti, yüz implantları, çenesinde ve yanaklarında.

Breast augmentation, rhinoplasty Facial implants cheek and chin.

Ayrıca çenesinde ve alnında da renk değişimi var.

There's also discoloration on the cheeks and forehead.

Dört yanak ve iki çene, Koç.

Four cheeks and a couple of chins.

çene gab

Babam ne hakkında çene çalıyordu?

What was Dad gabbing about?

Niye çene çalıyorsunuz burada?

Why are you gabbing here?

Laurie, çene çalmayı bırak.

Laurie, stop that gab-gab-gabbing.

çene jowl

Çene sıkılaştırıcı mı?

A jowl tightening?

çene chitchat

Çene çalmak için zaman yok efendim.

There's no time for chitchat, sir.