Turkish-English translations for çentik:

notch · kerf · dent · other translations

çentik notch

What's a çentik ya da iki ötesinde ne Zaten yapıyorsun?

What's a notch or two beyond what you're already doing?

Ben krank gerekebilir Bu kadar bir çentik ya da iki.

I may have to crank this up a notch or two.

Ben başka bir çentik koymadan önce. Ruj kabında.

Before I put another notch In my lipstick case

Click to see more example sentences
çentik kerf

Bu çentik izleri ağır bir bıçak tarafından oluşmuş.

These kerf marks were made by a heavy blade.

Çentik izleri kurbanın sağ akromiyumunda sağ tüberkülinde ve sağ dirseğinde vardı.

The kerf marks are on the victim's right acromion, right greater tubercle, right olecranon.

Köprücük kemiği ve göğüs kafesinin üst kısmında çentik izleri var. Hepsi simetrik.

Kerf marks to the clavicles and the upper thorax all symmetrical.

çentik dent

Bir çentik daha.

One more dent.

Ve Bay Çentik-kafa da orada.

And Mr. Dent-Head over there.