çetesini

Evet. Her gece farklı bir çete gelir, misafir çete gibi.

Every night you could bring in a different gang, like a guest gang.

Bu çete bir aile gibi ve aileler soru sormaz.

This gang is like family and family don't ask questions.

Bu bir çete savaşı teğmen?

Is this a gang war, Lieutenant?

Yoğun bir gece vardı bu çete gibi görünüyor.

Looks like this gang had a busy night.

Ama açlıktan ölen bir haydut çetesi, yiyecekleri öğrendi, ve karıncalar gibi köyü istila ettiler!

But a gang of starving bandits learned of the food and they invaded the village like ants!

Bu bir çete savaşı mı?

Is this a gang war?

Bu bir çete değil!

This isn't a gang!

Muhtemelen bir çete üyesi değil, şef.

Probably not a gang member, Chief.

Bu bir çete işareti.

This is a gang sign.

Tamam çete hadi gidelim yeter bu kadar Hadi Bobby.

Okay, gang, let's go. That's enough. Come on, Bobby.