Turkish-English translations for çevrelemek:

surround · circle · other translations

çevrelemek surround

Bizi çevreler ve içimize girer.

It surrounds us and penetrates us.

O bizi çevreler.

It surrounds us.

O bizi çevreler. O içimize işler.

It surrounds us, it penetrates us.

çevrelemek circle

Değişik şehirleri, çevreler ve gezegenler.

Different cities, circles and planets.