Turkish-English translations for çiçekli:

flowered, flower, flowering · blooming · floral · flowery · primrose · other translations

çiçekli flowered, flower, flowering

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Küçük bir çiçek bahçesi var.

It has a little flower garden.

Ve sen de bir çiçek gibi hoşsun.

And you are pretty like a flower.

Click to see more example sentences
çiçekli blooming

Peki, iyi haber, bir kez kraliçe onu seçer ona gidiyor ne olursa olsun çiçek.

Well, good news is, once the queen chooses it it's going to bloom no matter what.

Bunlar polen sporlar vardır Bir kaktüs gelen Artemis çiçek denir.

These are pollen spores from a cactus called the Artemis bloom.

Gökkuşağı gibi. Ve kış ortasında açan çiçekler.

Like rainbows and flowers that bloom in the winter.

Click to see more example sentences
çiçekli floral

Her yerde gümüş şamdanlar tüm masalarda ve tüm çiçeklerin içinde.

Silver candelabras everywhere, on the tables and in all the floral arrangements.

Bir koltuk var. Bir yazı masası, antika bir dolap çiçekli duvar kâğıdı.

There's a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper.

Kokulu mumlar, kabarık terlikler çiçekli yatak örtüsü.

Scented candles, fuzzy slippers, Floral bed sheets?

Click to see more example sentences
çiçekli flowery

Çiçekli gömlekler, tütsü keşiş sandaletleri, orası bambaşka bir dünya.

Flowery shirts, incense, monk sandals, that's a whole other world.

Bana çiçekli bir şeyler ver.

Just give me something flowery.

İşte senin çiçekli mezarın, embesil.

There's your flowery grave, imbecile

Click to see more example sentences
çiçekli primrose

Bu da bir İngiliz bahçesinden bir çuha çiçeği.

And this is a primrose from an English garden.

Serena çiçekli kağıtlar alacak olan Ameri Fabrikası'nı temsil ediyormuş.

Serena represented ameri-mill in a hostile takeover of primrose paper.

Dans müziği, ay ışığı ve gece çiçekleri. Hepsi bu.

Dance music, the moon and evening primroses, that's all.

Click to see more example sentences