çirkin

Evet, annem şişman ve çirkin olabilir ama yine de onu seviyorum.

Yes. My mother might be fat and ugly, but I still love her.

Gerçek şu ki, bunu senden gizledim çünkü bu korkunç ve çok çirkin.

The truth is I've kept this from you because it's horrible, and because it's ugly.

Karım şişman ve çirkin olabilir, ama yine de onu seviyorum!

My wife might be fat and ugly, but I still love her!

O kadar güzel bir kız ki, ama sanki artık çirkin olmak istiyormuş gibi.

She's such a beautiful girl, but it's like she just wants to be ugly now.

Çok tuhaf kıyafetler giymişsin. Ne kadar yaşlı ve çirkin görünüyorsun aslında.

You're wearing very weird clothes, and you look rather old and ugly, actually.

Şişman ve çirkin olduğumu düşünüyor ve Tanrı bilir ne

She thinks I'm fat and I'm ugly and God knows what

Dinle, Güney Carolina çirkin bir ön seçimdi. Ama bu aynı şey değil.

Yeah, listen, South Carolina that was an ugly primary, but this isn't the same thing.

Ben yaşlı ve çirkinim, ve ben de seni çok seviyorum.

I'm an ugly old woman, and I love you very much, child.

Senin o çirkin suratını bir daha asla görmek istemiyorum.

I don't never want to see your ugly face again.

Artık senin o çirkin yüzünü görmek istemiyorum.

I don't want to see your ugly face anymore!