Turkish-English translations for çoğul:

plural · multiple · other translations

çoğul plural

Aslında, bu çok delice ama, çocuk değil çocuklar olacak. Çoğul.

Well, actually, and this is crazy, but it's children, plural.

Beni çoğul yaptığın için sağ ol

Thank you for making me plural.

Bu çoğul bir terim.

The term is plural.

Click to see more example sentences
çoğul multiple

Şey, sanırım çoğul kişilik bozukluğu.

Well I guess multiple personality disorder.