Turkish-English translations for çoğunluk:

majority · most · other translations

çoğunluk majority

Hadi, çoğunluk için bir oy daha lazım beyler.

Come on, we need one more for the majority, guys.

Ne yazık ki biz çoğunlukta değiliz, Jerome.

Unfortunately, we're not in the majority, Jerome.

Henry Mitchell, Senatodaki çoğunluk grubunun yeni lideri.

Henry Mitchell, the new Senate Majority Leader.

Click to see more example sentences
çoğunluk most

Çocuk kitapları çoğunlukta.

Children's books mostly.

Çoğunluk beyaz ve orta sınıftan.

Mostly white and middle class.