Turkish-English translations for çocukça:

kid · childishly, childish · juvenile · immature · infantile · boyish · puerile · other translations

çocukça kid

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Bir çocuk için çok iyi bir iş.

It's a great first job for a kid.

Sen çok iyi bir adamsın ve çocuklar da sana bayılıyor.

And you're a good man and my kids love you to death.

Click to see more example sentences
çocukça childishly, childish

Bu adamın hayatını kurtarmaya çalıştım ve onun bir aptal, çocukça ve nankör olduğunu düşünüyorum.

I tried to save this man's life and I think he's stupid, childish and ungrateful. Okay.

Bu sadece çocukça bir takıntı.

This is just a childish obsession.

Ne çocukça bir yorum.

What a childish comment.

Click to see more example sentences
çocukça juvenile

Ben Yüzbaşı J.J. Jones, Lincoln Park çocuk bölümünden.

I'm Captain J.J. Jones, Lincoln Park Juvenile Division.

Ya da sekiz yaşından daha küçük bir çocuk Noel Baba'yı sorarsa.

Or if a juvenile aged eight years or younger asks about Santa Claus.

Çocuksu bir espri anlayışı olan sen.

You with a juvenile sense of humour.

Click to see more example sentences
çocukça immature

Bu aptalca ve çocukça Cartman!

That's stupid and immature, Cartman.

Ve biliyorum ki bu çok çocukça.

And I know that's very immature.

Kaba ve çocuksu davrandım ve özür diliyorum.

It was rude and immature and I apologize.

Click to see more example sentences
çocukça infantile

Annenin hasta ve çocuksu bir kadın olduğunu mu?

That your mother was a sick, infantile woman?

Ne çocukça bir fikir.

What an infantile idea.

Dr. Holt çocuk felci hakkında bir otoritedir.

Dr. Holt's an authority on infantile paralysis.

Click to see more example sentences
çocukça boyish

Berrak mavi gözleri ve çocuksu bir yüzü var.

He has clear blue eyes and a boyish face.

En sevdiğiniz Glee Kulübü öğretmeni, müthiş ve çocuksu Bay Cory Radison!

Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!

Şu çocuksu surata bir bakın.

Look at that boyish face.

Click to see more example sentences
çocukça puerile

Hayır o yüzden değil, çocukça olurdu öyle yapmam.

No, I'm not, because that would be puerile.

Evet. Tamamen çocuksu.

Yes, totally puerile

Yavan, düzenli ve çocuksu demek istiyorsun.

They're insipid, neat, and puerile?

Click to see more example sentences