Turkish-English translations for çocuk ruhlu:

childlike · other translations

çocuk ruhlu childlike

Bu, sizin çocuk ruhlu ve capcanlı hayal gücünüzdü.

It's your very childlike and vivid imagination.

O, çocuk ruhlu ve şakacı biriydi.

He was almost childlike, playful.