çocuk

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Bu tamamen doğru değil, ama o benim çocuğum ve ben onu mutlu görmek istiyorum.

It's not exactly true, but she's my kid and I want to see her happy.

Tatlım biliyor musun o küçük çocuk neden öyle şeyler yaptı ve o lafları söyledi?

Honey do you know why that little boy did those things and said those things?

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Benim için en önemli şey bir çocuğa sahip olmamız ve bence senin için de önemli.

The most important thing for me and I think for you is that we have a child.

Çünkü bu gece benim için çok önemli çocukların da karım için çok önemli.

And because this night is important to me and because your kids are important to her.

Senin gibi güzel bir beyaz çocuğun böyle bir yerde işi ne?

So, what's a beautiful white boy like you doing in a place like this?

Çocuklar, bu benim için gerçekten çok önemli.

You guys, this is really, really important to me.