Turkish-English translations for çocuklar:

kids · children · family · issue · other translations

çocuklar kids

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Bir çocuk için çok iyi bir iş.

It's a great first job for a kid.

Sen çok iyi bir adamsın ve çocuklar da sana bayılıyor.

And you're a good man and my kids love you to death.

Click to see more example sentences
çocuklar children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Çocukları hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know anything about her children?

Diğer çocuklara bak, tamam mı?

Look at the other children, okay?

Click to see more example sentences
çocuklar family

İyi bir aileden gelen iyi bir çocuk.

He's a good boy from a good family.

Ben beyaz bir aile ile yaşayan siyah bir çocuğum.

I'm a black kid living with a white family.

Hoş insanlar, bir sürü aile. Çocuk yetiştirmek için kusursuz bir yer.

Nice people, lots of families perfect place to raise a child.

Click to see more example sentences
çocuklar issue

Hayır, bu kesinlikle benim çocuklar için sorun değil.

No, that's definitely not an issue with my guys.

Çocuklar, bu sabah önemli bir meselemiz var.

Children, we have an important issue this morning:

Senin çocukluk problemlerin var.

So you have childhood issues.

Click to see more example sentences